zSoftware

Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal producten die in een veel bredere omgeving dan alleen zSeries ingezet kunnen worden. Via een samenwerking met MFSW, kan zSoftware u adviseren omtrent deze producten.

 

 

Jaargang 1, nr 3

15 april, 2006

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar zSoftware of bel 071.3011178  of 06.10162676

IBM and zSeries zijn Trademarks of International Business Machines Corporation

The imagery on all pages are reproduced courtesy of International Business Machines Corporation. Unauthorized use not permitted.

Softlib heeft één van de beste, door de klant aan te passen, technische bibliotheken voor IT professionals ontwikkeld. iDOC is ontworpen om in IT afdelingen de belangrijkste oplossing te worden voor het beheren van een centrale technische IT bibliotheek en om daarin gemakkelijk te kunnen zoeken, met als resultaat dat de efficiency van IT professionals toeneemt.

Het Probleem: IT technische informatie wordt door veel leveranciers in verschillende formaten aangeleverd. De informatie wordt verspreid over verschillende bronnen en er is geen eenvoudige ingang tot de informatie en er is geen standaard zoek machine. Voor IT professionals is het een lastige, vaak ingewikkelde en tijdrovende zaak om relevante informatie te vinden. Dat is de reden waarom technische informatie niet effectief gebruikt wordt en soms helemaal niet gebruikt wordt.

iDoc, De technische biblitheek voor IT professionals.

zSoftware
Kloosterwei 320
2361 XR Warmond
The Netherlands

T: +31 (0)71.3011178
F: +31 (0)71.3010440
M:+31 (0)6.10162676

E-mail info@zSoftware.nl

www.zSoftware.nl

 

Tekstvak: Contactinformatie

Consultancy

Advisering

Services

IBM heeft een prijsharmonisatie aangekondigd voor de zSeries MLC producten. Afhankelijk van de producten en de licentievoorwaarden zal per 1 juli de prijs voor de MLC producten met maximaal 6% dalen of met maximaal 6% stijgen.

zSoftware kan u helpen te inventariseren wat deze aankondiging voor uw software stack betekend. . Klik hier voor het aanvragen van meer informatie. De complete annoncering vindt u hieronder:

 

·  

· .

Devicewall .

zSoftware vertegenwoordigt MFSW Software, de organisatie die iDoc en DeviceWall vertegenwoordigt. .zSoftware kan u helpen te inventariseren wat er nodig is om dit product bij u te implementeren. Klik hier voor het aanvragen van meer informatie en een download van de software voor een test of proof-of-concept.

 

Bijna dagelijks lezen we wel in de krant dat vertrouwelijke gegevens letterlijk op straat liggen. Er is toch nog weinig aandacht voor het beveiligen van klanten-, eindgebruiker- en business-data. Het gaat niet om slordigheid van gebruikers, het gaat om inbreuk op procedures en diefstal van gegevens. Verscherpte regelgeving en enkele incidenten hebben de noodzaak om dit goed te regelen weer onder de aandacht gebracht. Laat het u niet gebeuren en beveilig uw interne en externe gegevens schreven we vorige maand. Centennial DeviceWall™ is een fantastisch en goedkoop product om u te beschermen tegen het ongeoorloofd kopiëren van bedrijfsgegevens op koppelbare media. DeviceWall is een op procedures gebaseerde Windows beveiligingsoplossing, die bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen toestaat of blokkeert om aansluitbare media te gebruiken. De oplossing is een kleine client agent, automatisch aangestuurd vanuit een centrale server, die de security policy van de organisatie beschermt overeenkomstig de toegekende privileges aan de gebruiker. Indien deze gebruiker bepaalde aansluitbare media, zoals een memorystick, mag gebruiken dan worden de gekopieerde data d.m.v. encryption versluierd en is ongeoorloofd gebruik van deze data niet meer mogelijk. Met DeviceWall hoef je je geen zorgen meer te maken dat een employee het gebouw verlaat met bedrijfsgegevens, processen of documentatie. Meer informatie en downloads zijn te vinden op www.sam123.nl en www.devicewall.com.

General Price Action on zSeries and S/390 Software Program Products