zSoftware

Nieuwsbrief

De laatste maanden hebben in het teken gestaan van een aantal nieuwe annonceringen van IBM: de nieuwe z10 Server, zNALC voor nieuwe workloads en recentelijk de “Getting Started” annoncering. In deze nieuwsbrief gaan we dieper in op deze annonceringen en wat ze voor de traditionele mainframe klanten kunnen betekenen.

 

www.zSoftware.nl

 

 

Nieuws                                                                                                     April 2008       

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar zSoftware of bel 06.10162676

IBM and System z  zijn Trademarks of International Business Machines Corporation

The imagery on all pages are reproduced courtesy of International Business Machines Corporation. Unauthorized use not permitted.

.

 

 

 

IBM tracht al jaren nieuwe applicaties naar het mainframe te lokken. Vanuit software kosten oogpunt wordt dat streven ondersteunt door speciale, afwijkende licentievoorwaarden voor het z/OS operating system als ondersteuning voor Applicaties en/of DB2 implementaties voor commerciële applicaties die ook voor de gedistribueerde omgevingen beschikbaar zijn. Voorbeelden zijn SAP, SAS, WebSphere Application Server en anderen. De prijs van z/OS is minder dan 20% van de standaard z/OS prijs, voor vergelijkbare MSUs.

Overweegt u een dergelijke applicatie te gaan draaien en onderzoekt u nog het platform-of-choise?

Laat ons voor u uitrekenen wat de zNALC annoncering kan betekenen of laat een complete  TCO-studie uitvoeren. Wij kunnen ook al het papierwerk met IBM verzorgen, want zoals we gewend zijn, moeten er een aantal Exhibits/Agreements afgesloten worden .

 

De zNALC annoncering

 

zSoftware            Kloosterwei 320     2361 XR Warmond               The Netherlands    Tel: 0031.(0)71.3011178      Tel 0031 (0)6.10162676  

 E-mail info@zSoftware.nl                    www.zSoftware.nl

 

Consultancy

Advisering

Services

Tekstvak: Indien deze nieuwsbrief niet goed leesbaar is, klik hier voor de web-versie

De lang verwachte z10 Server.

De “Getting Started” with IPLA products

Eind februari was het eindelijk zover, de lang verwachte annoncering van IBM’s z10. Volgens een aantal  analysten een belangrijke annoncering voor de mainframe gebruikers. Het meest in het oogspringende  deel is de snelheid van de processoren en het grote aantal beschikbare modellen. Van het kleinste model, de 2097-401 uniprocessor met 218 Mips (LSPR data) tot de 2097-764 van ruim 30.000 Mips. Er zijn bijna 100 modellen beschikbaar in stappen van 40-200 mips.

Naast deze capaciteitsreeks is er ook weer een MSU reductie van 10% ten opzichte van de z9, van 19% tov van de z990 en van 27% tov de z900.

Vanwege de gestegen snelheid van de single engine, is de snelheid van de specialty engines (ICF, IFL, zIIP en zAAP) ook toegenomen met ongeveer 52%.

Alle reden dus om vanuit uw omgeving te beoordelen wat deze annoncering voor u kan betekenen.

Met de introductie van Workload Charging stapte IBM een aantal jaren geleden, af van het Full Capacity licentie model. Voor een groot aantal MLC en OTC IPLA producten worden de benodigde licentie aantallen op dit moment bepaald door het MSU gebruik van een LPAR. Dit model bracht voor een aantal klanten nadelen met zich mee: het implementeren van kleinere (nieuwe) workloads in grote partities was een kostbare zaak, productisolatie met meerdere kleinere partities was het gevolg.

Dit bracht weer extra implementatie en beheers kosten met zich mee en dat was ook weer niet de bedoeling. Nu is dit model toe aan de volgende stap: doorbelasting op basis van werkelijk productgebruik. (niet helemaal waar, maar een eerste stap)  De “Getting Started” annoncering van 23 april 2008 maakt het aantrekkelijk om te starten met een aantal WebSphere producten in grotere partities, zonder de hierboven omschreven nadelen. Blijft het MSU gebruik van deze geselecteerde WebSphere producten onder de 10% van de LPAR grootte, dan is dit model financieel aantrekkelijk voor u. Deze aanpassing geldt niet alleen voor nieuwe, maar ook voor bestaande workloads.

 

Wilt u meer weten over de drie bovenstaande annonceringen, neem gerust contact met ons op.  zSoftware kan door lange ervaring met de IBM mainframe markt een perfecte analyse op uw omgeving uitvoeren en in kaart brengen wat dit voor u kan betekenen.